Regulamentul expozitiei nationale de club

Art. 1. Retrieverii vor fi arbitrati dupa rasa, separat, pe sexe si clase. Clasele de arbitrare sunt:

- baby (3-6 luni)
- pui (6-9 luni)
- juniori (9-18 luni)
- intermediara (15-24 luni)
- deschisa (peste 15 luni)
- campioni (obligatoriu diploma de campion al unei tari membra FCI)
- munca (certificat de absolvire a probei de lucu conform regulamentului FCI)
- veterani (peste 7 ani)

Art. 2. La clasele baby si pui se va desemna cel mai bun exemplar la fiecare sex, apoi cel mai bun exemplar la aceste nivele de varsta si cel mai bun baby si cel mai bun pui al rasei.

Art. 3. Pentru juniori, la fiecare sex se poate acorda celui mai bun excelent titlul RPJ. La fiecare sex, dintre castigatorii titlului RPJ se va alege cel mai bun junior si cea mai buna junioara (Invingator de Club Junior - ICJ) care vor concura pentru titlul de Cel mai Bun Junior al Rasei (Best Junior)

Art. 4. Pentru clasele intermediara, deschisa si munca, la fiecare sex se poate acorda titlul CAC primului clasat cu calificativul excelent I.

Art. 5. La clasa Campioni, la fiecare sex se poate acorda titlul Invingator.

Art. 6. Detinatorii titlurilor de la Clasele intermediara, deschisa, munca si campioni, la fiecare sex, vor concura pentru titlul de Invingator de Club (IC).

Art. 7. La Clasa Veterani, se poate acorda titlul de Invingator de Club Veteran primului excelent la fiecare sex. Dintre exemplarele care au obtinut titlul de Invingator de Club Veteran se va alege Cel Mai Bun Veteran al Rasei (Best Veteran)

Art. 8. Pentru titlul de Cel Mai Bun al Rasei (Best of Breed) vor concura Cel Mai Bun Junior al Rasei, cei doi Invingatori de Club si Cel Mai Bun Veteran.

Art. 9. Exemplarele care au obtinut titlul Best Veteran la toate rasele vor concura pentru titlul de Cel Mai Bun Veteran al Expozitiei (Best Veteran in Show).

Art.10. Exemplarele care au obtinut Cel mai Bun Junior al Rasei (Best Junior) vor concura pentru titlul de Cel mai Bun Junior al Expozitiei (JBIS)

Art. 11. Dintre exemplarele care au castigat titlul CMBCR (BOB) se va alege Cel Mai Bun Caine al Expozitiei (BIS).

 

Regulamentul de selectie

I. Dispozitii generale

Art. 1. Regulamentul de selectie este elaborat de catre Romania Retriever Club pe baza cerintelor standardelor de Retrieveri si a reglementarilor FCI si AchR in vigoare.

Art. 2. Scopul selectiei este asigurarea reproductiei dirijate si controlate la cerintele standardelor de Retrieveri, alegerea exemplarelor care intrunesc cele mai multe calitati fenotipice si genotipice, in vederea reproductiei, pentru perpetuarea si ameliorarea raselor de Retieveri.

II. Organizare

Art. 3. Examenele de selectie vor fi organizate de catre Romania Retriever Club in colaborare cu asociatiile teritoriale sau viitoarele cluburi teritoriale la cerere, atunci cand exista minim 3 exemplare pentru care se solicita examinarea.

Art. 4. Romania Retriever Club va delega o persoana imputernicita sa se ocupe de organizarea examenului de selectie in fiecare locatie.

Art. 5. Rezultatele examenelor de selectie vor fi trimise organismelor competente ale AchR.

III. Arbitrajul

Art. 6. Selectia va fi efectuata de un arbitru propus de catre Romania Retriever Club, dintre arbitrii F.C.I. cu competenta pentru Retrieveri si delegat de catre Colegiul de Arbitri.

Art. 7. Arbitrajul se va efectua conform fisei de selectie elaborata de Romania Retriever Club.

Art. 8. Calificativele si aprecierile vor fi confirmate prin semnatura, parafa arbitrului si viza clubului.

IV. Conditii

Art. 9. Varsta minima pentru selectie este de 12 luni.

Art. 10. Exemplarele care in urma evaluarii nu primesc drept de reproductie au dreptul de a se mai prezenta la doua examene.

Art. 11. La selectie nu vor putea participa cainii cu afectiuni evidente, femele gestante. Femelele in calduri pot participa, insa ele vor fi arbitrate la finalul examenului, după arbitrarea tuturor celorlalti caini.

V. Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 12. Formularul "Fisa de Selectie" este parte integranta a prezentului regulament.

Art. 13. Prezentul regulament se poate modifica sau completa numai de catre Consiliul Director al Romania Retriever Club.

 

Codul de etica

Art. 1. Suntem membri acestui club in virtutea interesului comun pentru rasele de Retriever si in consecinta avem obligatia sa ne respectam reciproc. Diferendele pe motive chinologice ar trebui rezolvate in cadrul clubului. Diferendele personale ar trebui rezolvate civilizat astfel incit sa nu fie afectate interesele chinologiei sau ale clubului.

Art. 2. In cadrul expozitiilor trebuie sa respectam organizatorii, pe ceilalti participanti si arbitrii printr-o tinuta si atitudine corecte. Ciinii prezentati vor trebui pregatiti adecvat: curati, toaletati si educati in acest scop.

Art. 3. Arbitrul este invitatul organizatorilor. Judecata sa este personala si indiscutabila. Diferendele cu arbitrul in legatura cu calitatea arbitrajului sau competentele chinologice sint in afara oricarei etici si a oricarui comportament civilizat.